Sunday, July 01, 2007

Thiên thần của bóng tối

Da nàng trắng như..."đậu phụ," nhưng lòng nàng đen tối hơn cả nước tương Chinsu. Nụ cười của nàng làm tan nát trái tim tôi, nhưng một phát đạn của nàng có thể làm tan nát...óc...tôi. Tôi muốn ôm nàng vào lòng, muốn cảm thấy hơi thở của nàng phà vào cổ tôi và có cảm giác như đang được ở thiên đàng. Nhưng tôi lại sợ nàng sẽ thở vào...gáy...tôi trước khi đâm vào sườn tôi và gửi tôi tới địa ngục.

Tôi cố muốn hiểu nàng nhưng không tài nào hiểu được. Mặc dù vậy, tôi vẫn yêu nàng tha thiết, ôi thiên thần của bóng tối!


Angel of the Night
Music and Lyrics by Jubinell
Inspired by the movie 친절한 금자씨 (Sympathy for Lady Vengeance) [wiki|kor|uk]


The angel of the night
The sadness in her eyes
and resignation in her sighs
make me want to ask her why:

"Why oh why would you cry?
Your voice trails off in the night
Your tears are as cold as ice, yet in my hands
they melt and float up to the sky."

Oh how I crave to see what's inside
what's behind that mysterious smile
She's my snowwhite my dearest lady starlight
She shines in the darkest nights.

But watch out for her lies
Her beauty is but a disguise
She'd take out a bloody knife
and stab you until you die.


Like an angel from the sky
She dresses all in white
She sings a lullaby
Telling me it was alright.

But everytime that she walks by
She takes her seductive strides
Revealing parts of her thighs
it makes me wanna drop my head and cry.

A criminal with no alibi
She has redliners on her eyes
with a vengeance at her side
and nobody to sympathize.

So watch out when she smiles
Her beauty is but a disguise
Her teeth are cold and white
She'd bite you until you die.

P.S. Dear friends and fans, could you take a few minutes to click on then like the Facebook Page below? It would help me very much. Thank you and best to you all!
https://www.facebook.com/nextensia/
Alternatively, you can visit the homepage at: http://nextensia.com