Sunday, October 21, 2007

George Orwell - Trại Súc Vật


Theo wikipedia [vn|en]:

"Trại súc vật (tên tiếng Anh trong nguyên bản là Animal Farm) là một tiểu thuyết trào phúng chỉ trích nước Liên Xô thời Stalin của nhà văn Anh sinh tại Ấn Độ tên là George Orwell (1903-1950)."

"Trong tác phẩm, George Orwell đã dùng hình tượng những con gia súc trong trang trại để thể hiện những tiên đoán của ông về một nhà nước Xã hội Chủ nghĩa. Tác phẩm được hoàn thành năm 1945, vào thời điểm đó phương Tây không có thông tin đầy đủ về những nhà nước này, như Liên Xô, và hệ tư tưởng Xã hội Chủ nghĩa đang ở thời kỳ thịnh vượng nhất chưa bộc lộ những yếu kém của mình. Thế nhưng những tiên đoán của George Orwell hoàn toàn đúng với những gì xảy ra sau này, dù là ở Liên Xô, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên hay Việt Nam."

Tìm mãi trên mạng mà vẫn không thấy có tập tin .pdf nào của quyển sách này. Thế là mình đành phải tự làm lấy sau khi mượn đỡ content của một số trang web Việt Nam.

Đây là bản dịch từ tiếng Anh của Phạm Minh Ngọc. Jubinell đã xây lại các hyperlink cho các chương và chú thích sao cho hợp lý.

Nhấn chuột trái vào link để mở ra một cửa sổ mới. Sau đó bạn có nhấn chuột phải vào link và chọn "Save Link As" để lưu vào ổ cứng:
George Orwell - Trai Suc Vat.pdf

Về chủ đề của Trại Súc Vật thì có rất nhiều điều phải bàn, cả hay lẫn vô lý. Cũng ít ai biết rằng George Orwell là đảng viên đảng xã hội dân chủ. Nhưng thôi, để hôm khác ta sẽ nói chuyện tiếp...

P.S. Dear friends and fans, could you take a few minutes to click on then like the Facebook Page below? It would help me very much. Thank you and best to you all!
https://www.facebook.com/nextensia/
Alternatively, you can visit the homepage at: http://nextensia.com

2 comments:

I am nobody said...

thx bạn!! tìm cuốn sách này lâu lắm rồi, mà chỉ có bản TA, h đã tìm đc bản TV

Anonymous said...

Que deviens-tu ? je viens de trouver ton blog, j'essaie de me renseigner l'origine de la langue vietnamienne et l'origine de la langue francaise, de voir l'histoire de ces deux langages... Ton blog m'aide donc pour la liste des mots francais vietnamises... mais ce n'est pas assez ! :)
Peux-tu me dire ou tu as pu trouver tout ca ? Je suis au vn depuis 4 mois et ne sais ou m'adresser...
merci !
iso-@hotmail.fr
http://zo504.vox.com