Tuesday, January 23, 2007

Từ điển đã ra lò!

Như đã hứa cách đây không lâu, Jubinell xin giới thiệu với các bạn Từ Điển các từ tiếng Việt mượn từ tiếng Pháp. Hiện tại từ điển còn đang là thinkpiece, cho nên rất ngổn ngang. Trông nó là một glossary hơn là một dictionary thứ thiệt. Ta hãy tạm bắt đầu ở đây đã, rồi sẽ tính tiếp.

Bạn nên đọc đọc trước Readme [eng] để dễ sử dụng hơn.

Hiện Jube đang trong giai đoạn tiếp research về etymology, nhưng còn lâu nữa mới có thể có một kết quả đáng xem để trình làng. Vì khi học về etymology là cả một quá trình nghiên cứu đòi hỏi phải tìm tòi rất mất thời gian. Hơn nữa, những kết quả đạt được chưa chắc là kết quả đúng, và chuyện các nhà ngôn ngữ học luôn tranh luận với nhau về nguồn gốc của các từ ngữ, cách nói cũng là chuyện thường.

Vậy tạm như vậy hén? Như đã nêu ở post trước, nếu bạn có entry to contribute, or comments to make, please feel free to leave me a note.

Francophiles, unite!

No comments: